4-5 Mesos

En nens amb alletament matern


En primer lloc, s’ha de recordar que és recomanable mantenir la lactància materna exclusiva fins als sis mesos, però en alguns casos als cinc mesos es pot començar a introduir els següents aliments:
Les Farinetes de cereals sense gluten, a l toma que coincidirà amb el *”sopar”. En aquest cas també es pot introduir en pocs dies les farinetes amb gluten, afegint una cullerada de cereals amb gluten al dia.
Si la mare ho desitja es pot extraure la seva llet i amb ella preparar les farinetes (s’ha de tenir en compte que en aquest cas la textura serà més diluïda). Altres opcions vàlides serien utilitzar llet artificial (llet d’inici) o preparar les farinetes amb aigua o brou.

Es recomanable mantenir la lactància materna com a mínim un mes després de la introducció del gluten.

Les Farinetes de fruites, uns dies després d’haver introduït les farinetes de cereals, en la toma del *”berenar”.
És important utilitzar fruita natural de temporada evitant les maduixes, el meló i la síndria.
En aquestes farinetes no s’ha d’afegir sucre, llet condensada, mel o galetes (les galtes del tipus Maria coneten ou).

(*) L’ordre i l’horari d’introducció d’aquestes farinetes no és important i pot variar en funció de les necessitats (treball),  gustos, costums...En nens alimentats amb llet artificial (fórmula)


Quan el nen s’alimenta amb llet artificial i l’equip de pediatria aconsella la introducció d’aliments sòlids, es pot començar també amb:

Les Farinetes de cereals sense gluten, en la toma que coincidiria amb el “sopar”. En aquest cas es recomana introduir el gluten més tard, de sis a vuit setmanes després.
Les Farinetes de fruites, uns dies després d’haver introduït les farinetes de cereals sense gluten, en la toma del berenar.


Les farinetes al tractar-se d’un aliment semi-sòlid han d’oferir-se al nen en cullera. Això requereix d’un període d’aprenentatge per la qual cosa són molt útils dues coses: paciència i un bon pitet.
Cap comentari:

Publica un comentari